Aby żyć trzeba
zwyciężyć strach
« powrót
14
sierpnia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady.

W połowie sierpnia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady (..). W ramach wspólnych działań w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej wznioskowaliśmy o zabezpieczenie zapisu w Rozporządzeniu dotyczącym prawa pacjenta do wyboru formy porady. Rozmowy takie odbyliśmy z Panem Januszem Cieszyńskim - Ministrem Zdrowia. Cieszymy się, że nasz wniosek został ujęty w Rozporządzeniu z dnia 14 sierpnia br.

Pacjencie! Masz prawo do wyboru formy porady w gabinecie lekarza POZ.

& 3. Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielonej w ramach POZ, który obejmuje:

1) Informowanie przez świadczeniodawcę POZ w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego świadczeniodawcy, a na żadanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.


całe rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/…/d…/WDU20200001395/O/D20201395.pdf


Galeria:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady.

Fundacja Pokonaj raka

ul. Legionów 107 "D" / 15 81-472 Gdynia tel.:+48 607 33 93 30
KRS: 0000 387 370 Numer konta: 83 1240 5354 1111 0010 3987 9801

Opowiedz swoją historię

To miejsce jest dla Ciebie!Osoby, która chce się podzielić swoim doświadczeniem w walce nie tylko z chorobą lecz również z codziennością. Dzięki Tobie i Twojej historii wiele osób nie będzie się czuło samotnie
Jesteśmy członkiem